Hoạt động giáo dục STEM lớp 8
Tags:

Hoạt động giáo dục STEM lớp 8 - 9786040192219

 

32,000 đ 141người mua

Số lượng 

Hướng dẫn mua hàng

Chúng tôi cam kết

Sản phẩm có bán tại các cửa hàng

45 Phố Vọng,Phường Đồng Tâm,Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội ĐT: 02437668142

Mô tả sản phẩm Đánh giá sản phẩm Bình luận sản phẩm

Nội dung gồm có: Một số thiết bị, cảm biến chính và phần mềm sử dụng trong các chủ đề Chủ đề: Quá trình chín sinh học Hoạt động 1: xác định nhiệm vụ cần tìm tòi khám phá Hoạt động 2: Xây dựng phương án để thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 3: Lựa chọn phương án khả thi để xây dựng các bước thực hiện chi tiết Hoạt động 4: Xây dựng các thí nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động 5: Xử lý số liệu và giải thích kết quả thu được Hoạt động 6: Trình bày và báo cáo kết quả Hoạt động 7: Mở rộng Chủ đề: Hệ thống chiếu sáng thông minh Hoạt động 1: xác định yêu cầu mong muốn đối với hệ thống chiếu sáng thông minh cho ngôi nhà Hoạt động 2: Thiết kế hệ thống chiếu sáng thông minh Hoạt động 3: Chế tạo ngôi nhà Hoạt động 4: Lắp ráp hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh Hoạt động 5: Vận hành, kiểm tra hệ thống Hoạt động 6: Trình bày và báo cáo kết quả Hoạt động 7: Mở rộng Chủ đề: Động cơ nhiệt mini Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi khám phá Hoạt động 2: Xác định vấn đề cần giải quyết và xây dựng các phương án để thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 3: Lựa chọn phương án khả thi để xây dựng các bước thực hiện chi tiết Hoạt động 4: Chế tạo động cơ nhiệt mini Hoạt động 5: Chạy thử sản phẩm Hoạt động 6: Đánh giá và điều chỉnh sản phẩm Hoạt động 7: Trình bày và báo cáo kết quả Hoạt động 8: Mở rộng Phụ lục Chủ đề: Chất chỉ thị tự nhiên Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi khám phá Hoạt động 2: Xây dựng các phương án để thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 3: Lựa chọn phương án khả thi để xây dựng các bước thực hiện chi tiết Hoạt động 4: Xây dựng các thí nghiệm để thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 5: Đánh giá và điều chỉnh Hoạt động 6: Trình bày và báo cáo kết quả Hoạt động 7: Mở rộng Phụ lục Chủ đề : Hành trình hòa tan và kết tinh Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi khám phá Hoạt động 2: Xây dựng các phương án để thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 3: Lựa chọn phương án khả thi để xây dựng các bước thực hiện chi tiết Hoạt động 4: Xây dựng các thí nghiệm để thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 5: Đánh giá và điều chỉnh Hoạt động 6: Trình bày và báo cáo kết quả Hoạt động 7: Mở rộng

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

Đăng nhập để đánh giá

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN